OM CHARLOTTE GARDEn & DESIGN

Charlotte Garden & Design är det lilla företaget som ger Din trädgård personlig omvårdnad i den omfattning Du önskar, medan Du gör något annat!

Företaget drivs av mig, Charlotte Lord, som är utbildad trädgårdsdesigner med yrkesbevis i beskärning och växtkännedom. Charlotte Garden & Design har varit igång sedan 2010 och kunderna är en blandning av privatpersoner och bostadsrättsföreningar i Lund- och Malmöområdet som vill ha hjälp med sin trädgård/sina grönytor. Uppdragen för företaget varierar mellan återkommande regelbundna årskontrakt till engångsuppdrag, såsom häckklippning, rensning av någon rabatt eller planering och design av något nytt.
Företaget är uppbyggt av tre grenar som presenteras nedan.

Vårdar; Charlotte Garden tar sig an Din trädgård med vänliga och varsamma händer. Ogräs rensas bort, perenner klipps ner inför ny säsong, häcken klipps och putsas, gräsmattan trimmas och jorden förbättras, om Du önskar. Företaget erbjuder ett antal olika tjänster, både återkommande och engångsuppdrag, se utbudet under fliken Skötsel.

Förnyar; Går du i förnyelsetankar, men har svårt att komma igång? Charlotte Garden & Design kan hjälpa Dig med rådgivning, skisser och hela designförslag för enskilda rabatter eller hela trädgården. Ser din entré inbjudande och trevlig ut? Charlotte Garden & Design kan hjälpa Dig med säsongsvariationer för utformningen av Din entré. Under fliken Design hittar du vårt utbud av tjänster.

Beskär; Mindre träd, fruktträd  och buskar behöver beskäras för att kunna växa till och bära frukt. Charlotte Garden erbjuder även dessa tjänster, se utbudet under fliken Beskärning. Här finner du även ett utbud av tjänster som handlar om formklippning av lägre häckar och mindre buskar.