Beskärning

Charlotte Garden erbjuder beskärningstjänster av träd, fruktträd och buskar. Inför utförande av nedanstående tjänster  gör Charlotte Garden ett besök hos Dig där vi går igenom hur Dina träd och buskar mår bäst av att bli beskurna. Beskärningsuppdrag ingår inte i rätten till avdrag för hushållsnära tjänst och Du som kund betalar ordinarie timtaxa.

Uppbyggnadsbeskärning
Har Du yngre träd (2-6 år) kan Du anlita Charlotte Garden för att få dem beskurna så att de får en bra stomme att bygga vidare på.

Underhållsbeskärning
Har Du äldre träd som redan varit beskurna eller skulle behöva beskäras kan Du anlita Charlotte Garden för denna tjänst, tex om Du har fruktträd av olika sorter.

Föryngringsbeskärning
Är Charlotte Garden sparsam med att utföra, men ibland kan det behövas på vissa glesare buskarter. Vid ett personligt besök kan vi tillsammans diskutera om föryngringsbeskärning är att föredra någonstans i Din trädgård.

Formklippning och Häckklippning
Vill du ha hjälp med formklippning av t ex buxbom, både häckar och formerade buskar så går det fint att beställa denna tjänst, som är en del av utbudet under fliken Skötsel.