Design

Charlotte Garden & Design erbjuder ett antal tjänster som omfattar rådgivning inför nyplantering, design och skiss förslag på nya rabatter eller hela trädgården. För design tjänster betalar Du som kund ordinarie timtaxa (ingår alltså inte i hushållsnära tjänster).

Trädgårdskonsultation:
Innebär ett hembesök på 2 timmar tillsammans med Dig i din trädgård där vi går igenom växtval, former och färger man kan tänka på och vilka andra material man skulle kunna välja att arbeta med i trädgården. Funktioner i trädgården diskuteras och val av plats för dem. Inför ett konsultationsbesök skickas ett underlag med lite frågor om dina önskningar och behov i trädgården, för att möjliggöra viss förberedelse inför besöket.  Efteråt får du en skriftlig sammanställning om vad vi pratat om .
Besöket kostar 2400:-

Ny rabatt:
Går du i tankar att förnya en befintlig rabatt eller anlägga en helt ny? Kontakta gärna Charlotte Garden & Design för att få hjälp. Vi diskuterar genom Din idé på plats i trädgården, jag mäter upp platsen, gör enkel skiss som diskuteras vid nytt besök och sedan görs slutligen en färglagd ritning och växtlista med växtkompositionen. Prisexempel för en rabatt eller del av trädgård kostar 5000:-, men offert lämnas till varje enskilt uppdrag då detaljrikedomen i skissen får avgöra priset.
Det finns även möjlighet att få hjälp med beställning av växtmaterial och plantering, om man så önskar till ordinarie timtaxa för skötseluppdrag.

Hela trädgården:
Är du på gång att anlägga en ny trädgård eller vill göra en större omändring av din befintliga? Charlotte Garden & Design hjälper Dig gärna med att komponera en trädgårdsritning utifrån Dina önskemål som Du sedan kan använda vid kontakt med en anläggningsfirma. Vid beställning av “Hela trädgården” görs besök och bearbetning av förslag vid minst 2 tillfälle, enkel skiss upprättas inför sådana besök och till slut mynnar skissen ut i ett färdigt förslag där Du får en färglagd illustrationsritning med växt- och materiallista samt en planteringsplan som används i kontakt med anläggningsfirman. Prisidé för “Hela trädgården” är 12000:-, men offert lämnas till varje enskilt uppdrag då detaljrikedomen i skissen och storleken på trädgården får avgöra priset.

Alla priser är inkl.moms.