Priser

Skötsel uppdrag

Charlotte Garden & Designs ordinarie timtaxa är 500:-/timme, (250:-/timme vid RUT avdrag) för alla skötsel uppdrag. Priserna är angivna inkl moms = det Du faktiskt betalar som kund.
I timtaxan ingår även alla nödvändiga verktyg.

I flera av företagets tjänster finns det möjlighet att ta hjälp av avdraget för hushållsnära tjänster vilket gör att Du som kund enbart betalar 50% för utfört arbete, se länken till hushållsnära tjänster.
Som privatperson kan du nyttja avdraget för hushållsnära tjänster upp till 25.000:-/år och person, men det omfattar alla typer av hushållsnära tjänster och rot avdrag, se mer information under länken till skatteverket hushållsnära tjänster.

Design/Rådgivning

För design- och rådgivningsuppdrag har Charlotte Garden & Design en del paketpriser som grundar sig på ett timarvode på 750:-/timme. Läs mer om paketpriserna under fliken Design.

Framkörningsavgift
Charlotte Garden & Design har en framkörningsavgift i vilken det ingår milersättning, restid till och från.
Lund 50 kr
Malmö och Malmö/Lund regionen 100 kr
Utanför Malmö/Lund regionen 200 kr

Körning av ris och grenar:
I arbetet av vald tjänst ingår inte borttransportering av ris och grenar. Om Du önskar kan du köpa till denna tjänst mot ordinarie timarvode (ingår inte i RUT) samt hyra för släp och en avgift för lämning på återvinningsstationen.

Alla priser är inklusive moms.